HKUMAA
Contact Us

The University of Hong Kong Medical Alumni Association

Address: G/F, Daniel & Mayce Yu Administration Wing,
LKS Faculty of Medicine
21 Sassoon Road
Pokfulam, Hong Kong
Telephone: (852) 3917 9212/ (852) 3917 9305
Fax: (852) 2816 1469
Email: hkumaa@hku.hk
Facebook Page: HKU Medical Alumni Association (HKUMAA)

HKUMAA - All Rights Reserved.