HKUMed on COVID-19
Daily News - 21 March 2020


21 March 2020

 

Asia Times: HK’s bar, aviation sectors hit hard by virus

https://asiatimes.com/2020/03/hks-bar-aviation-sectors-hit-hard-by-virus/

 

RTHK English News - Newswrap: Virus risk highest as vigilance relaxes

https://news.rthk.hk/rthk/en/news-programmes/this-episode.htm?cmsid=78

 

RTHK English News: 'HK now facing highest risk of sustained outbreak'

https://news.rthk.hk/rthk/en/component/k2/1515772-20200320.htm?archive_date=2020-03-20

 

South China Morning Post Online: Coronavirus: Hong Kong records 48 new cases in biggest daily jump yet as experts warn about imported infections

https://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/3076113/coronavirus-highest-risk-yet-new-covid-19

 

The Standard online: Virus local outbreak risk at its highest

https://www.thestandard.com.hk/breaking-news/section/4/144209/Virus-local-outbreak-risk-at-its-highest  

 

Sg.news.yahoo.com: Coronavirus: Hong Kong records 48 new cases in biggest daily jump yet as experts warn about imported infections

https://sg.news.yahoo.com/coronavirus-highest-risk-yet-covid-074413243.html

 

無綫新聞:梁卓偉指本港疫情正進入最風險時期 或現型本地爆發

http://news.tvb.com/local/5e746a60335d198979374092/%E6%A2%81%E5%8D%93%E5%81%89%E6%8C%87%E6%9C%AC%E6%B8%AF%E7%96%AB%E6%83%85%E6%AD%A3%E9%80%B2%E5%85%A5%E6%9C%80%E9%AB%98%E9%A2%A8%E9%9A%AA%E6%99%82%E6%9C%9F-%E6%88%96%E7%8F%BE%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E6%9C%AC%E5%9C%B0%E7%88%86%E7%99%BC

 

無綫新聞:梁卓偉指本港疫情進入最風險時期 或引發本地持續爆發

http://news.tvb.com/local/5e749f89335d19cc413740a7/%E6%A2%81%E5%8D%93%E5%81%89%E6%8C%87%E6%9C%AC%E6%B8%AF%E7%96%AB%E6%83%85%E9%80%B2%E5%85%A5%E6%9C%80%E9%AB%98%E9%A2%A8%E9%9A%AA%E6%99%82%E6%9C%9F-%E6%88%96%E5%BC%95%E7%99%BC%E6%9C%AC%E5%9C%B0%E6%8C%81%E7%BA%8C%E7%88%86%E7%99%BC

 

有綫新聞:恐有型社區爆發 梁卓偉籲市不要鬆懈:疫症以來最風險時刻

http://cablenews.i-cable.com/ci/videopage/news/20992

 

now新聞:醫學院:本港進入有疫情起最風險時候

https://news.now.com/home/local/player?newsId=385042

 

香港電台網站中文新聞:梁卓偉稱已出現本地持續爆發風險 憂市防疫意識鬆懈

https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k2/1515742-20200320.htm

 

香港電台網站中文新聞:新冠病毒繁殖率上升 梁卓偉:前屬最風險時期

https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k2/1515862-20200320.htm

 

商業電台新聞:梁卓偉:數據顯本港疫情進入風險最時候

https://www.881903.com/Page/ZH-TW/newsdetail.aspx?ItemId=1275189&csid=261_341

 

新城電台新聞:梁卓偉指港抗疫了段時間會鬆懈

http://www.metroradio.com.hk/news/live.aspx?NewsId=20200320130700

 

明報新聞網即時新聞:梁卓偉:患者可傳染多於⼀⼈ 本港或將有型社區爆發 (14:22)

https://news.mingpao.com/ins/%E6%B8%AF%E8%81%9E/article/20200320/s00001/1584683514478/%E6%A2%81%E5%8D%93%E5%81%89-%E6%82%A3%E8%80%85%E5%8F%AF%E5%82%B3%E6%9F%93%E5%A4%9A%E6%96%BC%E4%B8%80%E4%BA%BA-%E9%A1%AF%E7%A4%BA%E6%9C%AC%E6%B8%AF%E6%88%96%E5%B0%87%E6%9C%89%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E7%A4%BE%E5%8D%80%E7%88%86%E7%99%BC

 

明報健康網:梁卓偉:患者可傳染多於⼀⼈ 本港或將有型社區爆發

https://health.mingpao.com/%E6%A2%81%E5%8D%93%E5%81%89%EF%BC%9A%E6%82%A3%E8%80%85%E5%8F%AF%E5%82%B3%E6%9F%93%E5%A4%9A%E6%96%BC%E4%B8%80%E4%BA%BA%E3%80%80%E9%A1%AF%E7%A4%BA%E6%9C%AC%E6%B8%AF%E6%88%96%E5%B0%87%E6%9C%89%E5%A4%A7/

 

明報新聞網::傳染率破轉捩點 或社區爆發 陳帆:已促巴限七成滿 九巴:達要求須額外買

https://news.mingpao.com/pns/%E8%A6%81%E8%81%9E/article/20200321/s00001/1584729330899/%E6%B8%AF%E5%A4%A7-%E5%82%B3%E6%9F%93%E7%8E%87%E7%A0%B4%E8%BD%89%E6%8D%A9%E9%BB%9E-%E6%88%96%E7%A4%BE%E5%8D%80%E5%A4%A7%E7%88%86%E7%99%BC-%E9%99%B3%E5%B8%86-%E5%B7%B2%E4%BF%83%E5%B7%B4%E5%A3%AB%E9%99%90%E4%B8%83%E6%88%90%E6%BB%BF-%E4%B9%9D%E5%B7%B4-%E9%81%94%E8%A6%81%E6%B1%82%E9%A0%88%E9%A1%8D%E5%A4%96%E8%B2%B7%E8%BB%8A

 

星島報即時新聞料本地疫情將爆發 梁卓偉:勿放鬆否則費努

https://std.stheadline.com/instant/articles/detail/1227601/%E5%8D%B3%E6%99%82-%E9%A6%99%E6%B8%AF-%E6%96%99%E6%9C%AC%E5%9C%B0%E7%96%AB%E6%83%85%E5%B0%87%E5%A4%A7%E7%88%86%E7%99%BC-%E6%A2%81%E5%8D%93%E5%81%89-%E5%8B%BF%E6%94%BE%E9%AC%86%E5%90%A6%E5%89%87%E7%99%BD%E8%B2%BB%E5%8A%AA%E5%8A%9B

 

頭條報即時新聞料本地疫情將爆發 梁卓偉:勿放鬆否則費努

https://hd.stheadline.com/news/realtime/hk/1727601/%E5%8D%B3%E6%99%82-%E6%B8%AF%E8%81%9E-%E6%96%99%E6%9C%AC%E5%9C%B0%E7%96%AB%E6%83%85%E5%B0%87%E5%A4%A7%E7%88%86%E7%99%BC-%E6%A2%81%E5%8D%93%E5%81%89-%E5%8B%BF%E6%94%BE%E9%AC%86%E5%90%A6%E5%89%87%E7%99%BD%E8%B2%BB%E5%8A%AA%E5%8A%9B

 

的報料本地疫情將爆發 梁卓偉:勿放鬆否則努成果

https://www.bastillepost.com/hongkong/article/6130783-%E6%96%99%E6%9C%AC%E5%9C%B0%E7%96%AB%E6%83%85%E5%B0%87%E5%A4%A7%E7%88%86%E7%99%BC-%E6%A2%81%E5%8D%93%E5%81%89%EF%BC%9A%E5%8B%BF%E6%94%BE%E9%AC%86%E5%90%A6%E5%89%87%E7%99%BD%E5%BB%A2%E5%8A%AA%E5%8A%9B

 

東網新冠肺炎本地傳播率升 1 患者可傳染多於 1

https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20200320/bkn-20200320140732503-0320_00822_001.html

 

信報財經新聞即時新聞:梁卓偉:港疫情風險 籲市勿放鬆

https://www2.hkej.com/instantnews/current/article/2409559/%E6%A2%81%E5%8D%93%E5%81%89%3A%E6%B8%AF%E7%96%AB%E6%83%85%E9%AB%98%E9%A2%A8%E9%9A%AA+%E7%B1%B2%E5%B8%82%E6%B0%91%E5%8B%BF%E6%94%BE%E9%AC%86

 

信報財經新聞:傳染率 梁卓偉憂

https://www1.hkej.com/dailynews/views/article/2410479/%E5%82%B3%E6%9F%93%E7%8E%87%E7%A4%BA%E8%AD%A6+%E6%A2%81%E5%8D%93%E5%81%89%E6%86%82%E5%A4%A7%E7%88%86%E7%99%BC

 

香港商報網:本港昨激增 48 宗確診 七成五有外遊 多為香港居

http://www.hkcd.com/content/2020-03/21/content_1184437.html

 

am730網站:【新冠肺炎】梁卓偉:本港疫情進入風險最時候

https://www.am730.com.hk/news/%E6%96%B0%E8%81%9E/%E3%80%90%E6%96%B0%E5%86%A0%E8%82%BA%E7%82%8E%E3%80%91%E6%A2%81%E5%8D%93%E5%81%89%EF%BC%9A%E6%9C%AC%E6%B8%AF%E7%96%AB%E6%83%85%E9%80%B2%E5%85%A5%E9%A2%A8%E9%9A%AA%E6%9C%80%E9%AB%98%E6%99%82%E5%80%99-212216

 

立場新聞:【武漢肺炎】梁卓偉:疫情屆最風險時候 本港或有型爆發 籲港勿鬆懈

https://www.thestandnews.com/society/%E6%AD%A6%E6%BC%A2%E8%82%BA%E7%82%8E-%E6%A2%81%E5%8D%93%E5%81%89-%E7%96%AB%E6%83%85%E5%B1%86%E6%9C%80%E9%AB%98%E9%A2%A8%E9%9A%AA%E6%99%82%E5%80%99-%E6%9C%AC%E6%B8%AF%E6%88%96%E6%9C%89%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E7%88%86%E7%99%BC-%E7%B1%B2%E6%B8%AF%E4%BA%BA%E5%8B%BF%E9%AC%86%E6%87%88/

 

立場新聞:【武漢肺炎】消息⼈⼠:截今天中午已有近 30 宗初步確診

https://www.thestandnews.com/society/%E6%AD%A6%E6%BC%A2%E8%82%BA%E7%82%8E-%E6%B6%88%E6%81%AF%E4%BA%BA%E5%A3%AB-%E6%88%AA-%E8%87%B3%E4%BB%8A%E5%A4%A9%E4%B8%AD%E5%8D%88%E5%B7%B2%E6%9C%89%E8%BF%91-30-%E5%AE%97%E5%88%9D%E6%AD%A5%E7%A2%BA%E8%A8%BA/

 

香港 01【新冠肺炎】梁卓偉:很可能出現型本地爆發 防疫不能鬆懈

https://www.hk01.com/%E7%A4%BE%E6%9C%83%E6%96%B0%E8%81%9E/450378/%E6%96%B0%E5%86%A0%E8%82%BA%E7%82%8E-%E6%A2%81%E5%8D%93%E5%81%89-%E5%BE%88%E5%8F%AF%E8%83%BD%E5%87%BA%E7%8F%BE%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E6%9C%AC%E5%9C%B0%E7%88%86%E7%99%BC-%E9%98%B2%E7%96%AB%E4%B8%8D%E8%83%BD%E9%AC%86%E6%87%88

 

香港 01【新冠肺炎】梁卓偉籲家居檢疫⼈⼠做好清潔 不評論應否在家

https://www.hk01.com/%E7%A4%BE%E6%9C%83%E6%96%B0%E8%81%9E/450429/%E6%96%B0%E5%86%A0%E8%82%BA%E7%82%8E-%E6%A2%81%E5%8D%93%E5%81%89%E7%B1%B2%E5%AE%B6%E5%B1%85%E6%AA%A2%E7%96%AB%E4%BA%BA%E5%A3%AB%E5%81%9A%E5%A5%BD%E6%B8%85%E6%BD%94-%E4%B8%8D%E8%A9%95%E8%AB%96%E6%87%89%E5%90%A6%E5%9C%A8%E5%AE%B6%E5%B7%A5%E4%BD%9C

 

TOPick.hket.com【新冠肺炎】梁卓偉料本地疫情將爆發 籲市勿鬆懈否則費過去防疫努

https://topick.hket.com/article/2596104/?lcc=at

 

眾新聞:【專家 vs 專家】何栢良料兩周 200 抵港⼈⼠確診 社區再傳 400 梁卓偉:無意思 10 11 次都錯

https://www.hkcnews.com/article/28081/%E4%BD%95%E6%A0%A2%E8%89%AF-%E6%A2%81%E5%8D%93%E5%81%89-%E6%AD%A6%E6%BC%A2%E8%82%BA%E7%82%8E-28081/%E3%80%90%E5%B0%88%E5%AE%B6vs%E5%B0%88%E5%AE%B6%E3%80%91%E4%BD%95%E6%A0%A2%E8%89%AF%E6%96%99%E5%85%A9%E5%91%A8200%E6%8A%B5%E6%B8%AF%E4%BA%BA%E5%A3%AB%E7%A2%BA%E8%A8%BA-%E7%A4%BE%E5%8D%80%E5%86%8D%E5%82%B3400%E4%BA%BA-%E6%A2%81%E5%8D%93%E5%81%89%EF%BC%9A%E7%84%A1%E6%84%8F%E6%80%9D-%E4%BC%B010%E6%AC%A111%E6%AC%A1%E9%83%BD%E9%8C%AF

 

Yahoo.com新冠病毒繁殖率上升 梁卓偉:前屬最風險時期

https://hk.news.yahoo.com/%E6%96%B0%E5%86%A0%E7%97%85%E6%AF%92%E7%B9%81%E6%AE%96%E7%8E%87%E4%B8%8A%E5%8D%87-%E6%A2%81%E5%8D%93%E5%81%89-%E7%9B%AE%E5%89%8D%E5%B1%AC%E6%9C%80%E9%AB%98%E9%A2%A8%E9%9A%AA%E6%99%82%E6%9C%9F-143814921.html

 

TMHK梁卓偉:很可能發⽣⼤型本地爆發 防疫意識放鬆需修正

https://tmhk.org/2020/03/20/%E6%A2%81%E5%8D%93%E5%81%89%EF%BC%9A%E5%BE%88%E5%8F%AF%E8%83%BD%E7%99%BC%E7%94%9F%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E6%9C%AC%E5%9C%B0%E7%88%86%E7%99%BC-%E6%B8%AF%E4%BA%BA%E9%98%B2%E7%96%AB%E6%84%8F%E8%AD%98%E6%94%BE/

 

香港新聞網:組圖:梁卓偉:香港正臨新冠肺炎本地疫情持續蔓延的最風險

http://www.hkcna.hk/content/2020/0320/815414_3.shtml

 

香港新聞網:組圖:港醫學院發表新冠病毒即時有效繁殖率實況報告(4)

http://www.hkcna.hk/content/2020/0320/815419_4.shtml

 

Memehk.com消息指截中午已 30 宗初步確診 梁卓偉:將有型社區爆發 籲港勿鬆懈

http://news.memehk.com/posts/21037

 

Healthy D【新冠肺炎】梁卓偉:有可能將會型本地爆發

https://www.healthyd.com/articles/body/%E6%A2%81%E5%8D%93%E5%81%89-%E6%9C%89%E5%8F%AF%E8%83%BD%E5%B0%87%E6%9C%83%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E6%9C%AC%E5%9C%B0%E7%88%86%E7%99%BC

 

中国网新闻中⼼:医学院院:香港疫情或将爆发

http://news.china.com.cn/2020-03/21/content_75842036.htm

 

中国新闻网:梁卓伟:香港正临新冠肺炎本地疫情持续暴发的最⾼⻛

http://www.chinanews.com/ga/2020/03-20/9132451.shtml

 

星岛环球网:梁卓伟:疫情进入最⾼⻛险期

http://m.stnn.cc/pcarticle/728496

 

中時電香港防疫專家:批海外⼈⼠返港 可能爆發型傳染

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20200320004835-260409?chdtv

 

The Hill: Hong Kong reports its largest jump in coronavirus cases

https://thehill.com/policy/healthcare/public-global-health/488604-hong-kong-reports-its-largest-jump-in-coronavirus

 

Hindustantimes: Covid-19 outbreak: When will coronavirus epidemic peak in the country?

https://www.hindustantimes.com/india-news/covid-19-outbreak-when-will-coronavirus-epidemic-peak-in-the-country/story-KJn0PZafCrGTq2W2ak2MhN.html

 

Blisty.cz: Časopis Nature: Jak se svět může poučit z čínské reakce na koronavirus?

https://blisty.cz/art/99215-casopis-nature-jak-se-svet-muze-poucit-z-cinske-reakce-na-koronavirus.html

 

Aerzteblatt.de: COVID-19: Case-Fatality-Rate steigt mit dem Alter stark an

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/111220/COVID-19-Case-Fatality-Rate-steigt-mit-dem-Alter-stark-an

 

Elitedafrique.com: Que deviendra le Togo avec déjà 16 cas de coronavirus en 15 jours?

https://elitedafrique.com/actu/que-deviendra-le-togo-avec-deja-16-cas-de-coronavirus/

 

無綫新聞:有專家倡限食肆營業時間減市聚集機會 有議員反對

http://news.tvb.com/local/5e76138d335d19a236374097/%E6%9C%89%E5%B0%88%E5%AE%B6%E5%80%A1%E9%99%90%E9%A3%9F%E8%82%86%E7%87%9F%E6%A5%AD%E6%99%82%E9%96%93%E6%B8%9B%E5%B8%82%E6%B0%91%E8%81%9A%E9%9B%86%E6%A9%9F%E6%9C%83-%E6%9C%89%E8%AD%B0%E5%93%A1%E5%8F%8D%E5%B0%8D

 

鳳凰秀《問答神州》:如何評價“群體免疫”法?國際輸入病例中國如何應對?

http://share.fengshows.com/video.html?id=55e3778d-fcbf-4438-85b8-1eabd23b1529&channelID=r06&time=1584879427.748864

 

鳳凰秀《鳳凰名館》醫學院院:全球疫情第波還會持續幾個

http://share.fengshows.com/article.html?id=c0721ff0-6a89-11ea-8a99-f32f7c128fe0&channelID=r06&time=1584879856.517684

 

香港蘋果報網站【武漢肺炎】梁卓偉指全球疫情仍會持續幾個 籲勿稱病毒為「中國的病」

https://hk.news.appledaily.com/local/20200320/YMJAU5P43JL4KVEH5JOHJYZ2BM/

 

Boston.com: Understanding what works: How some countries are beating back the coronavirus

https://www.boston.com/news/health/2020/03/20/how-some-countries-are-beating-back-the-coronavirus

 

Bostonglobe.com: Understanding what works: How some countries are beating back the coronavirus

https://www.bostonglobe.com/ideas/2020/03/20/understanding-what-works-how-some-countries-are-beating-back-coronavirus/rXJvExlIsNGhwFxD9389WO/story.html

 

Time: Hong Kong Records Its Biggest Rise in Coronavirus Cases as New Wave of Infections Crashes Into Asia

https://time.com/5807097/coronavirus-hong-kong-second-wave/

 

The Economic Times: A coronavirus explosion was expected in Japan. Where is it?

https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/a-coronavirus-explosion-was-expected-in-japan-where-is-it/articleshow/74724091.cms

 

Radio Free Europe/Radio Liberty: Has China Really Stamped Out Its Coronavirus Crisis?

https://www.rferl.org/a/has-china-really-stamped-out-its-coronavirus-crisis-/30500095.html

 

Businessinsider.com: The coronavirus pandemic presents an unprecedented challenge to the world's nations: Choose between economy and health

https://www.businessinsider.com/coronavirus-forces-nations-to-choose-between-economy-and-health-2020-3

 

Express & Star: China shows we can beat coronavirus in the end

https://www.expressandstar.com/news/health/coronavirus-covid19/2020/03/20/china-shows-we-can-beat-coronavirus-in-the-end/

 

Ecowatch.com: Coronavirus Epicenter Reports No New Cases for First Time Since Outbreak Began

https://www.ecowatch.com/alternative-nutrition-myths-2645566287.html

 

Arkansas Democrat-Gazette: March of virus relentless in West - Italy toll at 3,405; Madrid hotel a hospital; Africa a new front

https://www.arkansasonline.com/news/2020/mar/20/march-of-virus-relentless-in-west-20200/?news  

 

紐約時報中文網:中國本⼟新增病例清零,考驗猶存

https://cn.nytimes.com/china/20200319/china-coronavirus-zero-infections/

 

Los Angeles Times: If I become infected with the coronavirus, what are my odds of survival?

https://www.latimes.com/science/story/2020-03-19/coronavirus-odds-of-survival

 

SentinelSource.com: If I become infected with COVID-19, what are my odds?

https://www.sentinelsource.com/mcclatchy/if-i-become-infected-with-covid--what-are-my/article_b7b6d382-4c11-5d9a-8047-1bd111da5ce3.html

 

The Free Press Journal: Can dogs and cats 'get' coronavirus COVID 2019? Even WHO isn’t sure

https://www.freepressjournal.in/mumbai/can-dogs-and-cats-get-coronavirus-covid-2019-even-who-isnt-sure

 

Complex.com: Second Dog Has Tested Positive for COVID-19 in Hong Kong

https://www.complex.com/life/2020/03/second-dog-tests-positive-for-covid-19-hong-kong

 

ALJAZEERA: Amid coronavirus alarm, politicians defy health experts' warnings - Analysts say social distancing best way to curb spread of virus as deadly pandemic is expected to worsen in coming days.

https://www.aljazeera.com/news/2020/03/coronavirus-alarm-politicians-defy-health-experts-warnings-200312020607340.html

 

The interpreter: How people power has flattened the Covid curve in Hong Kong

https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/two-months-hong-kong-coping-covid-19-now

 

眾新聞:【武漢肺炎】本港單 48 七成曾外遊、多留學 跨黨派促交代全封關

https://www.hkcnews.com/article/28087/%E4%BD%95%E6%A0%A2%E8%89%AF-%E5%85%A8%E9%9D%A2%E5%B0%81%E9%97%9C-%E8%BC%B8%E5%85%A5%E5%80%8B%E6%A1%88-28087/%E4%BD%95%E6%A0%A2%E8%89%AF

 

NIKKEI Asian Review: Asian officials scramble to control 2nd coronavirus wave

https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/Asian-officials-scramble-to-control-2nd-coronavirus-wave